Mahuli , Saptari
031-411004
info@mcdc.org.np

निर्माण सामग्री आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी कोटेशन आव्हान गरिएको सूचना !

सप्तरी जिल्लाको शम्भूनाथ नगरपालिका, Habitat For Humanity Nepal र महुली सामुदायिक विकास केन्द्र, सप्तरीको त्रिपक्षीय सम्झौतामा सोहि नगरपालिकाको वडा नं. २ कनकपटीमा सञ्चालन हुन गईरहेको छाना कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण हुने आवास घरहरुको लागि निर्माण सामग्रीहरु कोटेशन स्वीकृत भएपछि सो सम्बन्धी गरिने सम्झौता बमोजिम खरीद गरिने भएकोले आवास निर्माणको लागि लागि चाहिने आवश्यक निर्माण सामग्रीहरु के कती दर रेटमा आपूर्ति वा उपलव्ध गराउन सकिने हो तपसिलमा उल्लेभित सामग्रीहरुको दर रेट सम्बन्धी शिलबन्दी कोटेशन मिति २०७७ भाद्र २७ गते कार्यालय समय भित्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता÷फर्महरुमा अनुरोध छ । सामग्रीहरुको सूचि, परिमाण र विशिष्टीकरण (Specification) संस्थाको वेव साइट www.mcdc.org.np/notice मा प्रकाशित सूचनामा हेर्न सकिनेछ वा कार्यालयमा सम्पर्क गरी लिन सकिनेछ ।

तपसिल

S.N.

Description of works

Quantity

MKS

Rate

 

Unit

 

 

Constructions Materials

1

Pozzolona Port Land cement(PPC) Nepal standards certified Nepali Brand ( PPC cement)

1725

Bag

2

10 mm TMT rebar (FE-500) Nepal standard certified

6690

Kg

3

7 mm TMT rebar (FE-500) Nepal standard certified

1695

kg

4

l- class brick ( First class brick nepal standard certified Nepali Brick)

45160

Nos

5

Broken brick ( broken brick would not accept more tha 2 peaces of a brick)

115

cum

6

Nut-bolt 10mm ( 10 mm stell nut and bolt )

800

kg

7

GI wires Nepal standard certified

110

kg

8

Nails ( 1.5 or 2 inches steel nails)

110

kg

9

Flatten bar ( 3mm thick ness and 20mm width mild steel flat bar)

680

kg

10

U- strips (3mm thick ness and 20mm width mild steel flat bar of 2 feet long)

682

Nos

11

Straight Strip (3mm thick ness and 40mm width mild steel flat bar of 1.5 feet long

200

Nos

12

20 guage mesh wire

800

kg

13

CGI sheet ( 0.32 mm dark colored sheet nepal standard certified 0

138.82

Bandal

14

CGI Ridge ( 0.32 mm dark colored redge nepal standard certified )

290

Rm

15

10mm/8mm thread rebar Nepal standard certified

280

Kg

16

Tek- screw ( 3” GI tek screw Nepal standard certified)

10000

Pcs

17

CGI sheet ( 0.32 mm dark colored sheet nepal standard certified 0

140

Bandal

18

CGI Ridge ( 0.32 mm dark colored redge nepal standard certified )

290

Rm

19

Washed sand

165

Cum

20

Aggregate ( 20 mm down size crushed aggregate)

150

cum

21

Gravel ( 40mm plus size rubble stone)

115

cum

22

window ( 3’x3′ window with 2”x2.5” chaukas local kukath Masala,dali ghas, jamun, karma  and 18 mm commercial ply for shutter) making supplying and fittings with all works as per instructions of site incharge

60

Nos

23

Door( 3’x7′  with 2”x2.5” chaukas local kukath Masala,dali ghas, jamun, karma  and 18 mm commercial ply shutter) making supplying and fittings with all works as instructions of site per incharge

102

Nos

24

window ( 3’x4′ window with 2”x2.5” chaukas local kukath Masala,dali ghas, jamun, karma  and 18 mm commercial ply shutter) making supplying and fittings with all works as per instructions of site incharge

56

Nos

शर्तहरुः
१. कोटेशन मिति २०७७ भदौ २७ गते कार्यालय समय भित्र यस कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ ।
२. सामग्री दर र्ट भ्याट सहितको उल्लेख गर्नुुपर्ने छ । कोटेशन स्वीकृत भई खरिद आदेश भएकोे मितिले ७ दिनभित्र सामग्री उपलव्ध गराउनुपर्ने छ
३. सामग्री परियोजना स्थल सप्तरी जिल्लाको शम्भूनाथ नगरपालिका वडा नं.२ कार्यस्थल कनकपटी सम्म पु¥याउने÷नपु¥याउने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
४. कोटेशन स्वीकृत भए पश्चात यस संस्था÷संग कम्तीमा ३ देखी ६ महिनाको लागि आपूर्ति सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
५. कोटेशन स्वीकृत गर्ने नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार संस्थामा निहित रहनेछ ।
नोटः न्युनतम दर रेट रहेका स्थानिय जिल्ला भित्रको आपुर्तिकर्ताहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ तर उल्लेखीत स्पेशिफिकेशन भएको सामग्री मात्र स्वीकार गरिनेछ ।
कोटेशन पेश गर्दा तपसिलका कागजातहरु कोटेशन संगै अनिवार्य पेश गरेको हुनुपर्नेछ, कागजात पेश नभएको कोटेशनमाथी कुनै निर्णय हुनेछैन ।
१. फर्मको दर्ता प्रमाणपत्र । आ.व. २०७६÷०७७ को नविकरण सहितको प्रतिलिपी ।
२. भ्याट÷प्यान दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी । आ.व. २०७५÷०७६ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

महुली सामुदायिक विकास केन्द्र, सप्तरी
केन्द्रिय कार्यालय
अग्निसाईरकृष्णासवरण–५, बकधुवा
महुली
सम्पर्क नं. ९८०१५४९९०५÷९८०१५२७८८४÷९८०१५२७८८७